وزارت صحتت: داکتران زن در حین کار حجاب داشته باشند

0
72

وزارت صحتت: داکتران زن در حین کار حجاب داشته باشند 

رئیس دعوت و دعوت وزارت صحت به کلیه کارگران زن اعلام کرد در صورت تخلف از این دستور با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

اداره کل طب درمانی وزارت بهداشت در نامه ای جداگانه این موضوع را با تمامی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در میان گذاشته و از آنان خواسته است که کارگران زن از این پس این موضوع را پیگیری کنند.

 

(2023  / 1 / 31  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

وزارت صحت به کارگران زن دستور داده است که هنگام کار از ماسک و حجاب استفاده کنند.

محمدقاسم حقانی، رئیس دعوت و ارشاد وزارت بهداشت طی نامه‌ای از اداره کل طب درمانی این وزارتخانه خواست که کارگران زن از این پس ماسک و حجاب داشته باشند.

رئیس دعوت و دعوت وزارت صحت به کلیه کارگران زن اعلام کرد در صورت تخلف از این دستور با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

خبرهای مرتبط به این:

کارمندان زن یوناما حجاب‌شان را رعایت کنند_خواست طالبان

اداره کل طب درمانی وزارت بهداشت در نامه ای جداگانه این موضوع را با تمامی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در میان گذاشته و از آنان خواسته است که کارگران زن از این پس این موضوع را پیگیری کنند.

Leave a reply