آلمان: درخواست های فردی و جدید پناهجویان افغان پذیرفته نمی شود

0
57

آلمان: درخواست های فردی و جدید پناهجویان افغان پذیرفته نمی شود

دولت آلمان در اکتبر گذشته اعلام کرد که تا سال 2025، هر ماه 1000 افغان ها که جانشان در خطر است به آلمان منتقل خواهند شد. دولت آلمان گفته است که در این برنامه جدید، اولویت با افرادی است که تجربه کاری، تعهد به حقوق زنان، حقوق بشر، کار در نهادهای قضایی، سیاست، رسانه ها، به دلیل تحصیلات و فرهنگ خود را نشان داده اند.

 

(2022 / 11 / 7    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

وزارت امور داخله و امور خارجه آلمان در اطلاعیه اخیر گفته است که در روند تخلیه اقشار آسیب پذیر افغان از افغانستان هیچ درخواست فردی یا جدید را نمی پذیرند.

در این اطلاعیه آمده است که سازمان های دولتی آلمان هیچ درخواستی را نمی پذیرند، اما سازمان ها و سازمان های ذیصلاحی که با دولت آلمان همکاری می کنند، مدارک افراد واجد شرایط را که از قبل در اختیار دارند را برای رسیدگی بیشتر به دولت ارائه می کنند.

دولت آلمان در اکتبر گذشته اعلام کرد که تا سال 2025، هر ماه 1000 افغان ها که جانشان در خطر است به آلمان منتقل خواهند شد.

خبرهای مرتبط به این:

هیدر بار د آلمان د هغه پلان هرکلی وکړ چې له افغانستان څخه د زیانمن شویو کسانو د لیږد په برخه کې دي

دولت آلمان گفته است که در این برنامه جدید، اولویت با افرادی است که تجربه کاری، تعهد به حقوق زنان، حقوق بشر، کار در نهادهای قضایی، سیاست، رسانه ها، به دلیل تحصیلات و فرهنگ خود را نشان داده اند.

Leave a reply