در یک سال گذشته 100 اثر تاریخی به موزیم ملی تحویل داده شده است

0
51

در یک سال گذشته 100 اثر تاریخی به موزیم ملی تحویل داده شده است

این منبع همچنین می گوید که در حال حاضر نبود مکان مناسب برای موزیم ملی مانع کار آنها شده است و در صورت احداث ساختمان مناسب برای موزیم ملی بسیاری از مشکلات حل شده و به بازدیدکنندگان خدمات خوبی داده خواهد شد.

گفتنی است در جریان جنگ های داخلی کشور، آثار تاریخی زیادی از کشور خارج شد که اکنون برخی از آنها بازگردانده شده و تلاش برای بازگرداندن سایر آثار تاریخی نیز ادامه دارد.

 

(2022  /  10 / 15    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان موزیم ملی افغانستان می گویند که از زمان به قدرت رسیدن ا.ا. بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی مختلف به این موزیم آورده شده است.

به گفته آنان، تلاش ها از سوی موزیم ملی کشور آغاز شده است تا آثار تاریخی در ولایات مختلف به شهروندان ارائه شود.

این منبع همچنین می گوید که در حال حاضر نبود مکان مناسب برای موزیم ملی مانع کار آنها شده است و در صورت احداث ساختمان مناسب برای موزیم ملی بسیاری از مشکلات حل شده و به بازدیدکنندگان خدمات خوبی داده خواهد شد.

گفتنی است در جریان جنگ های داخلی کشور، آثار تاریخی زیادی از کشور خارج شد که اکنون برخی از آنها بازگردانده شده و تلاش برای بازگرداندن سایر آثار تاریخی نیز ادامه دارد.

Leave a reply