امریکا ۹.۵ میلیارد دالر سرمایۀ بانک مرکزی را راکد کرد

0
66

تلویزیون باغی: امریکا در پی تحریم نظام طالبان، نزدیک به ۹.۵ میلیارد دالر از سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان را راکد کرده است تا این پول از دسترس طالبان دور بماند.

بخش کلان این پول حالا در خزانۀ فدرال و دیگر سازمان‌های مالی نیویورک نگهداری می‌شود.

تحریم طالبان از سوی امریکا به این معنی است که طالبان به بخش کلانی از سرمایه‌های کشور دسترسی نخواهند داشت.

Leave a reply