ملا برادر به قندهار رسید

0
62

تلویزیون باغی: محمدنعیم، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تایید کرده است که یک هیات بلندرتبه این گروه از دوحه به شهر قندهار رفته است. ریاست این هیات را ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و رئیس دفتر این گروه در قطر بر عهده دارد.

این نخستین سفر معاون سیاسی طالبان به قندهار است

Leave a reply