رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در باره عضویت اوکرایین در اتحادیه اروپا صحبت می‌کند

تلویزیون باغی: اوزولا فون دیرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به روز شنبه به اوکرایین سفر کرده و می‌خواهد با رهبری این کشور درباره کسب عضویت اوکرایین دراتحادیه اروپا صحبت کند. جنگ روسیه، اوکرایین را به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کرده است.

این سیاستمدار آلمان در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور و دنیس شمیهال، نخست وزیر اوکرایین از جمله در باره نکات مهمی در ارتباط با کسب عضویت این کشور در اتحادیه اروپا صحبت خواهد کرد. افزون برآن قرار است موضوع کمک‌های دراز مدت اتحادیه اروپا در مورد از میان برداشتن زیان های ناشی از جنگ مطرح شود.

فون دیر لاین هنگام رسیدن به اوکرایین قبل از ظهر روز شنبه توضیح داد: «ما به دریافت تصویر کلی برای تلاش‌های مشترک برای بازسازی و پیشرفت‌های اوکرایین در مسیر اروپایی این کشور نیاز خواهیم داشت. چنین تصویری برای ارزیابی ما ضروری است که قرار است ما آن را بعداً مطرح بحث قرار دهیم.»

کمیسیون اتحادیه اروپا به احتمال زیاد به روز جمعه آینده ارزیابی اش را در این مورد نشر خواهد کرد که آیا به اوکرایین موقف نامزد عضویت اتحادیه اروپا داده شود، یا خیر.

رییس جمهور اوکرایین خواستار «عضویت برابر» در اتحادیه اروپا شد