د فیسبوک ادارې د اشرف غنی اکونټ تړلی

0
45

د فیسبوک ادارې د اشرف غنی اکونټ تړلی

لۀ افغانستان نه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر اشرف غني پۀ خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د وژل طرحه یې جوړه شوې وه ځکه لۀ افغانستان څخه ووت؛ خو نن یې د فیسبوک ادارې اکونټ بند کړی دی.

 

وروسته تر هغې چې پخوانی ولسمشر غني او لۀ خپلو نیږدې ملګرو لۀ افغانستان څخه ووتل د فیسبوک ادارې د ولسمشر غني او نیږدې ملګري یې ډاکټر محمود فضلي اکونټونه تړلي دي.

تر اوسه لا نده معلومه چې دوی لۀ افغانستان نه تر وتلو وروسته کوم هېواد کې دي.

Leave a reply