با محرم مرد کسی دروازه را به روی ما باز نمی کند_واکسیناتوران زن

تلویزیون باغی: مسئولان برنامه واکسیناسیون پولیو در وزارت صحت عامه طالبان می‌گویند که واکیسناتوران زن با محرم و حجاب شرعی باید در این کمپاین شرکت کنند. اما شماری از مردم از کاهش واکسیناتوران زن شکایت دارند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان (یونیسف) امروز دوشنبه از آغاز دور جدید کمپاین واکسیناسیون پولیو در افغانستان خبر داده است.

یونیسف گفته است که در کنار واکسین پولیو، ویتامین (A) نیز به کودکان داده می‌شود.

این بار کمپاین واکسیناسیون پولیو با مشکل کمبود واکسیناتوران زن مواجه شده است. محدودیت ها در برابر زنان در افغانستان سبب کاهش واکسیناتوران زن در کمپاین پولیو شده است.

داکتر نیک ولی شاه مومن، رئیس مرکز عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت عامه طالبان در این باره به رسانه‌ها می گوید: «زنانی که مطابق به نورم های وضع شده امارت اسلامی به ویژه داشتن محرم و رعایت حجاب شرعی عمل کنند، برایشان ممانعت نیست.»

همزمان یکی از واکسیناتوران زن در ولایت هلمند به رسانه‌ها می گوید شمار واکسیناتوران زن در این ولایت کاهش یافته است و اکثر زنان از ترس از خانه هایشان بیرون نمی‌شوند.

این واکسیناتور تاکید می کند، دیگر واکسیناتوران زن که با وی در تماس اند، نیز گفته اند که با حجاب و صورت پوشیده کار کردن برایشان دشوار است: «طالبان به محرم معاش نمی دهند و در این گرمی هلمند تا چهار بجه مشکل است که یک نفر دیگر هم همراه ما باشد.»

او به مشکلات سنتی در این ولایت اشاره می کند و می افزاید: «محرم نمی تواند با ما هر جا باشد. اگر محرم مرد با ما باشد، مردم دروازه را به روی ما باز نمی‌کنند.»

طالبان: تمام شهروندان «با رعایت احکام شرعی» حق کار در ادارات را دارند