ادامه درگیری‌ها میان جنگجویان جبهه مقاومت و طالبان در بدخشان

تلویزیون باغی: منابع محلی از ولایت بدخشان می گویند طی درگیری جنگجویان وابسته به جبهه مقاومت و نیروهای طالبان در این ولایت دست کم چهار طالب کشته شدند.

این منابع می گویند که این درگیری ها در شهر کهنه فیض آباد رخ داد که در آن شش تن از جنگجویان جبهه مقاومت نیز کشته شدند.

منابع علاوه کرده اند که این حمله از سوی چریک های جبهه مقاومت راه اندازی شده بود.

همچنین این منابع از درگیری های پراکنده دیگری در دیگر مناطق ولایت بدخشان میان جنگجویان جبهه مقاومت و طالبان خبر می دهند.

علاوه بر جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود که ضد طالبان فعالیت می کند، پیش تر جبهه آزادی افغانستان علیه طالبان اعلام موجودیت کرده بود و اخیرا نیز جبهه مسلحانه دیگری تحت نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه طالبان اعلام قیام مسلحانه نموده است.

تصرف دره قاسان اندراب‌ها از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی