خلیلزاد: غنی باید مانند رئیس جمهور اوکراین از کشور فرار نمی کرد

0
96

تلویزیون باغی: زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، دولت پیشین افغانستان را به وقت کشی در مذاکرات بین الافغانی دوحه قطر متهم می کند.

مذاکرات بین الافغانی دوحه قطر در نهایت ناکام ماند و طالبان با ورود به کابل قدرت را در دست گرفتند و دولت غنی سرنگون شد.

خلیلزاد به مناسبت دومین سال توافق صلح امریکا با طالبان در دوحه قطر به بی بی سی گفت دولت افغانستان می توانست در مدیریت اوضاع کشور بهتر عمل کند همان طور که رئیس جمهور اوکراین عمل کرد؛ رئیس جمهور غنی در صورتی که فرار نمی کرد می توانست از وضعیتی که اتفاق افتاد جلوگیری کند.

نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان از توافق صلح امریکا و طالبان در دوحه دفاع  کرد و افزود پس از بیست سال حضور نیروهای امریکایی در افغانستان جنگ آن طور که انتظار می رفت پیش نمی رفت.

وی گفت در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در امریکا اجماع شکل گرفته بود.

خلیلزاد گفت:«برنامه این بود که امریکا و طالبان به توافق برسند و در ادامه بین طالبان و حکومت افغانستان نیز توافقی حاصل شود، حالت اول اتفاق افتاد اما دومی هیچگاه به دست نیامد.»

خلیلزاد در عین حال از سیاست های خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرد و گفت امریکا می بایست خروج را براساس شرایط انجام می داد.

واکنش خلیلزاد به اظهارات غنی: اگر او از جان خود می‌ترسید باید از امریکا کمک می‌خواست

Leave a reply