حزب سبزهای آلمان: با طالبان از طریق رابط تماس داشته باشیم

تلویزیون باغی: کارشناس سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان معتقد است که تسلط طالبان بر افغانستان نمی تواند دلیلی باشد که آلمان از این کشور رو برگرداند. این اظهارات همزمان با سفر هیئت طالبان به اسلو برای اشتراک در نشست افغانستان مطرح شده اند.

امید نوری پور عضو پارلمان آلمان که همراه با ریکاردا لانگ در پایان هفته میلادی خود را برای ریاست حزب سبزها نامزد کرده بود، گفت: «سال گذشته ما در افغانستان دیدیم که دیگر به عنوان اروپایی ها جایگاه موثری نداریم.»

وی اضافه کرد که چین، روسیه و ترکیه سفارت های خودرا در کابل نبسته اند: «پنج دولت هستند که اگر بخواهید با طالبان به نتیجه ‌ای برسید، حتی اگر بخواهید شهروندان آلمانی را از افغانستان خارج کنید، باید ابتدا از طریق آنان اقدام کنید.»

نوری پور تاکید کرد که اکنون آلمان باید از این خطوط ارتباطی استفاده کند؛ زیرا شرایط اضطراری است. وی افزود: «لزوماً این طور نیست که سطح جاه طلبی در سیاست خارجی آلمان به ویژه در سال های اخیر بالا بوده است.» وی اضافه کرد که انالنا بئربوک، وزیر امور خارجه جدید آلمان (از حزب سبزها) اکنون نشان می دهد که “اوضاع چطور می تواند بهتر شود”.

سفارت آلمان در کابل در ماه آگست پس از آنکه طالبان مسلح قدرت را از طریق نظامی در پایتخت تصرف کردند، بسته شد؛ هرچند بخش دیگر این سفارت از جمله قنسولگری اش در پی حمله مرگبار در سال ۲۰۱۸ در کابل مسدود گردیده بود.