پناهجویان افغان فاقد سند در ترکیه به واکسین کرونا دسترسی ندارند

0
57

تلویزیون باغی: گروهی از مهاجران افغان در ترکیه می‌گویند که به دلیل نداشتن اسناد پناهندگی از واکسین کرونا و دیگر خدمات صحی محروم اند.

تعدادی از این مهاجران در گفتگو با صدای امریکا گفته‌اند که بسیاری از مهاجران به دلیل ترس از گرفتار شدن هنوز نتوانسته‌اند در سازمان ملل ثبت نام کنند.

به گفته آن‌ها شرایط درمان و دریافت واکسین برای مهاجرانی که در دفاتر سازمان ملل ثبت نام نشده‌اند، فراهم نیست.

بر اساس آمار غیررسمی، هزاران مهاجر بدون اسناد در ترکیه وجود دارند که شماری از آن‌ها به صورت مخفی در این کشور کار و زندگی می‌کنند.

محمد ۱۸ ساله مهاجر افغان در ترکیه گفته‌است که دو ماه قبل بدون کارت هویت به ترکیه رسیده‌است. او گفته‌: «به خاطر نداشتن کارت هویت شفاخانه‌ها ما را تداوی نمی‌کنند.»

اسلام مهاجر؛ دیگر افغان نیز گفته‌است که او با ۸ نفر از دوستانش در یک ساختمان فرسوده در شهر ازروم زندگی می‌کنند که از میان هشت نفر تنها پنج نفر کارت هویت دارند.

او افزوده‌است: «اگر یکی از کسانی که کارت هویت ندارد به ویروس کرونا مبتلا شود،‌ شفاخانه‌ها وی را تداوی نمی‌کنند. کسانی‌که کارت هویت ندارند،‌ نمی‌توانند واکسین کروناویروس دریافت کنند و همه ما به کروناویروس مبتلا خواهیم شد.»

چندین تن از مهاجران افغان گفته‌اند که آن‌عده از افغان‌هایی که به صورت رسمی منحیث مهاجر ثبت نام نشده‌اند، از دستگیری و اخراج اجباری در هراس اند. بسیاری از آنان گفته‌اند که وضعیت این مهاجران روشن نیست و آنان از حکومت ترکیه خواهان وضاحت شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ترکیه میزبان ۱۸۳ هزار شهروندان افغانستان است که در جستجوی پناهندگی در آن کشور اند و ۳۰۰ هزار افغان دیگر از قبل به طور دایمی در آن کشور مسکن گزیده‌اند.

این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر کابل و خروج نیروهای خارجی، هزاران شهروند افغان راه مهاجرت را در پیش گرفته و راهی کشورهای مختلف شده‌اند.

Leave a reply