شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشستی برگزار می کند

0
52

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان نشستی برگزار می کند

وی می گوید سازمان ملل نباید مانع تعاملات دیپلماتیک کشورهای جهان با دولت موقت شود.

پیش از این رئیس نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته بود که تصمیم گرفته شده است که دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بر اساس قطعنامه سازمان ملل گفت و گو کند.

 

(2024 /  2 / 26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد پشت درهای بسته در رابطه با وضعیت افغانستان نشستی را در این سازمان برگزار می کند.

از سوی دیگر سخنگوی دولت موقت می گوید این سازمان باید به جای مسائل پیش پا افتاده به مشکلات بین دولت موقت، سازمان ملل و کشورهای منطقه بپردازد.

وی می گوید سازمان ملل نباید مانع تعاملات دیپلماتیک کشورهای جهان با دولت موقت شود.

خبرهای مرتبط به این:

قرار است امروز نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شود

پیش از این رئیس نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته بود که تصمیم گرفته شده است که دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بر اساس قطعنامه سازمان ملل گفت و گو کند.

Leave a reply