آذربایجان: ما آماده همکاری با افغانستان در زمینه های مختلف هستیم

0
53

آذربایجان: ما آماده همکاری با افغانستان در زمینه های مختلف هستیم

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با الهام محمداف سفیر جمهوری آذربایجان در کابل دیدار و گفتگو کرد. علاوه بر یک سری مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توسعه روابط تجاری بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی در این دیدار گفت: دولت موقت سیاست متعادل و اقتصادی دارد و خواستار روابط خوب با همه دنیا اعم از کشورهای همسایه و منطقه است و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش تلاش می کند.

 

(2024 / 2 / 26    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با الهام محمداف سفیر جمهوری آذربایجان در کابل دیدار و گفتگو کرد. علاوه بر یک سری مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توسعه روابط تجاری بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی در این دیدار گفت: دولت موقت سیاست متعادل و اقتصادی دارد و خواستار روابط خوب با همه دنیا اعم از کشورهای همسایه و منطقه است و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش تلاش می کند.

در همین حال، الهام محمداف، سفیر آذربایجان نیز از تلاش های دولت موقت در تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قدردانی کرد و افزود که این کشور آماده خروج از افغانستان است.

خبرهای مرتبط به این:

آذربایجان پریکړه کړې چې په اسراییل کښې به ډیره زر خپله سفارتخانه پرانځي

همکاری در تمامی زمینه ها در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و تجاری.

Leave a reply