افغانستان در ماه گذشته 250.4 میلیون دالر صادرات داشته است

0
47

افغانستان در ماه گذشته 250.4 میلیون دالر صادرات داشته است

بر اساس ارقام سازمان آمار و اطلاعات کشور، در اولین ماه سال جاری 250.4 میلیون دلار کالا از کشور صادر و 789.2 میلیون دلار کالا وارد شده است.

این آژانس در صفحه توئیتر خود نوشت که صادرات از کشور در سال جاری نسبت به ماه قبل 10.3 میلیون دلار کاهش یافته است.

آژانس ملی آمار و اطلاعات افزوده است که در این ماه کالاهای زیادی به پاکستان، چین و هند صادر شده است.

 

(2023 / 11 / 18  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

بر اساس ارقام سازمان آمار و اطلاعات کشور، در اولین ماه سال جاری 250.4 میلیون دلار کالا از کشور صادر و 789.2 میلیون دلار کالا وارد شده است.

این آژانس در صفحه توئیتر خود نوشت که صادرات از کشور در سال جاری نسبت به ماه قبل 10.3 میلیون دلار کاهش یافته است.

خبرهای مرتبط به این:

ا.ا. د ۵ هېوادونو له ډلې سره د درملو د صادراتو او وارداتو غوښتنه اوکړه

آژانس ملی آمار و اطلاعات افزوده است که در این ماه کالاهای زیادی به پاکستان، چین و هند صادر شده است.

Leave a reply