معاون سیاسی: کار تدوین قانون اساسی ادامه دارد

0
38

معاون سیاسی: کار تدوین قانون اساسی ادامه دارد

معاون سیاسی وزارت ابراز امیدواری کرد که دولت موقت مورد توجه جهانیان قرار گیرد. وی در گفت و گو با طلوع نیوز تاکید کرد که تمام شرایط شناخت را کامل کرده است و در آینده نزدیک توسط دنیا شناخته خواهد شد.

به گفته وی، دنیا موظف است دولت موقت را به رسمیت بشناسد. این مقام موظف دولت می گوید که کار تدوین قانون اساسی ادامه دارد و هیأتی را به ریاست ستره محکمه برای این کار تعیین کرده است.

 

(2023 / 8 / 16   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

معاون سیاسی وزارت ابراز امیدواری کرد که دولت موقت مورد توجه جهانیان قرار گیرد. وی در گفت و گو با طلوع نیوز تاکید کرد که تمام شرایط شناخت را کامل کرده است و در آینده نزدیک توسط دنیا شناخته خواهد شد.

به گفته وی، دنیا موظف است دولت موقت را به رسمیت بشناسد. این مقام موظف دولت می گوید که کار تدوین قانون اساسی ادامه دارد و هیأتی را به ریاست ستره محکمه برای این کار تعیین کرده است.

خبرهای مرتبط به این:

مجاهد: قانون اساسی جدید به زودی تکمیل و جایگزین قانون اساسی قبلی خواهد شد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه می افزاید: 500 هزار کارمند دولت قبل در دولت فعلی مشغول به کار هستند.

Leave a reply