رهبران فرانسه و تاجیکستان در مورد افغانستان گفتگو کردند

تلویزیون باغی: امانوئل مکرون؛ رییس جمهوری فرانسه با امام‌علی رحمان؛ همتای تاجیکستانی خود در پاریس دیدار کرد و قرار است در مورد منطقه و افغانستان گفتگو کند.

آقای رحمان به دعوت رسمی رییس جمهوری فرانسه به این کشور سفر کرده است.

امانوئل مکرون امروز (چهارشنبه، ۲۱ میزان) در حالی‌که آقای رحمان در کنارش بود، به خبرنگاران در پاریس گفت: «تاجیکستان با افغانستان یک مرز مشترک طولانی دارد و ما در رابطه به افغانستان دغدغه‌های مشترکی داریم.»

آقای امانوئل مکرون گفت که «با رییس جمهور تاجیکستان در مورد کمکی که فرانسه می‌تواند به این کشور برای تثبیت اوضاع در افغانستان بکند، صحبت خواهیم کرد.»

کشور فرانسه معتقد است کشو‌رهای منطقه می‌توانند در حل بحران دولت افغانستان نقش داشته باشند.

در حال حاضر فرانسه و تاجیکستان دو کشوری اند که مخالفت شدید خود را علیه دولت طالبان به وضاحت اعلام کرده‌اند و از سویی هم با رهبران جبهه مقاومت ضد طالبان تحت رهبری احمد مسعود؛ فرزند احمد شاه رابطه نزدیک دارند.

اخیرا روابط طالبان و تاجیکستان دچار تنش شده و حتی در مورد درگیری دو طرف نگرانی‌هایی مطرح شده بود در همین حال فرانسه و تاجیکستان دو کشوری اند که مخالفت شدید خود را علیه دولت طالبان به وضاحت اعلام کرده‌ا ند