پناهجویان افغان: پاکستان باید روند ثبت نام پناهجویان را تسریع بخشد

پناهجویان افغان: پاکستان باید روند ثبت نام پناهجویان را تسریع بخشد

شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از پاکستان می خواهند که به جای دستگیری پناهجویان، روند ثبت نام و قانونی شدن آنها را تسریع بخشد. پیش از این بر اساس گزارش ها، پولیس پاکستان 1200 مهاجر افغان را در شهرهای کراچی و سند بازداشت و زندانی کرده بود.

 

(2022 / 11 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

پس از صحبت طلحه محمود، وزیر سرحد پاکستان در مورد آغاز روند ثبت نام مهاجران غیرقانونی افغان در این کشور، کنسول افغانستان در کراچی از تصمیم پاکستان استقبال کرده است.

وزیر امور سرحدی پاکستان می گوید که شمار مهاجران افغان ثبت شده در پاکستان به یک میلیون و چهارصد هزار نفر می رسد.

از سوی دیگر، کنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان از برنامه ثبت نام مهاجران افغان استقبال می کند. وی گفت که اگر این کار انجام شود و به آن دسته از افغان هایی که مدارک ندارند کارت داده شود، کار برای مهاجران افغان بسیار آسان خواهد شد و از آزار و اذیت رهایی خواهند یافت.

خبرهای مرتبط به این:

پاکستان 300 استادان را برای دانشگاه های افغانستان تربیت می کند

ثبت نام پناهجویان افغان ثبت نام نشده در پاکستان آغاز شد

شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از پاکستان می خواهند که به جای دستگیری پناهجویان، روند ثبت نام و قانونی شدن آنها را تسریع بخشد. پیش از این بر اساس گزارش ها، پولیس پاکستان 1200 مهاجر افغان را در شهرهای کراچی و سند بازداشت و زندانی کرده بود.