اوکراین: تاسیسات انرژی ما در آخرین حملات روسیه آسیب دیدند

اوکراین: تاسیسات انرژی ما در آخرین حملات روسیه آسیب دیدند

در حالی که زمستان فرا رسیده است، مسکو حملات موشکی به اوکراین را افزایش داده است و نزدیک به نیمی از نیروگاه های این کشور به دلیل آسیب دیدگی نیاز به تعمیر دارند.

به گفته فرمانده نیروهای اوکراینی، مسکو 67 موشک کروز شلیک کرد که 51 سامانه پدافند هوایی آنها را قبل از رسیدن به هدف منهدم کرد. اما به دلیل این حملات، تأسیسات انرژی کشور متحمل خسارات سنگینی شده است.

 

(2022/ 11 / 24   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

پس از حملات موشکی و هوایی اخیر روسیه، قطعی برق گسترده در اوکراین و کشور همسایه مولداوی رخ داده است.

بر اثر این حملات در اوکراین، حداقل شش غیرنظامی کشته شدند و مقامات مجبور به تعطیلی سه رآکتور هسته ای به دلیل کمبود برق شدند. اگرچه مولداوی مستقیماً در این حملات هدف قرار نگرفت، تقریباً نیمی از کشور از برق محروم بود.

در حالی که زمستان فرا رسیده است، مسکو حملات موشکی به اوکراین را افزایش داده است و نزدیک به نیمی از نیروگاه های این کشور به دلیل آسیب دیدگی نیاز به تعمیر دارند.

خبرهای مرتبط به این:

زلینسکی: روسیه در حال برنامه ریزی حملات گسترده به تاسیسات انرژی اوکراین است

به گفته فرمانده نیروهای اوکراینی، مسکو 67 موشک کروز شلیک کرد که 51 سامانه پدافند هوایی آنها را قبل از رسیدن به هدف منهدم کرد. اما به دلیل این حملات، تأسیسات انرژی کشور متحمل خسارات سنگینی شده است.