برادر: چین هیچ طرح خرابکارانه و برنامه سیاسی در افغانستان ندارد

0
19

برادر: چین هیچ طرح خرابکارانه و برنامه سیاسی در افغانستان ندارد

برادر می افزاید: تقویت روابط و همکاری های مبتنی بر تعامل متقابل برای اقتصاد جهانی مفید خواهد بود. 9 شرکت افغانی محصولات خود را در ششمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته اند.

 

(2022 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد می گوید که چین نه برنامه تخریبی و نه برنامه سیاسی خودخواهانه در افغانستان دارد و نه در امور داخلی افغانستان دخالت می کند.

وی در آغاز ششمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و کشورهای جنوب آسیا در گفتگوی آنلاین با بیان اینکه تعامل متقابل به نفع اقتصاد جهان است، گفت: وی می گوید که افغانستان به عنوان نقطه اتصال آسیای جنوبی و مرکزی کاملاً آماده است و در داخل مرزهای افغانستان فضا و امکانات مناسب برای تجارت و نیمه ترانزیتی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد که امنیت افغان ها و پایان جنگ شرایطی است که بر اساس آن افغانستان اکنون برای سرمایه گذاری، ارتباط منطقه ای و همکاری بین کشورها آماده است.

خبرهای مرتبط به این:

 چین: ما به کمک های خود با افغانستان ادامه میدهیم

برادر می افزاید: تقویت روابط و همکاری های مبتنی بر تعامل متقابل برای اقتصاد جهانی مفید خواهد بود. 9 شرکت افغانی محصولات خود را در ششمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته اند.

Leave a reply