محمد عاکف مهاجر: به اساس فیصله جدید زنان نمیتوانند که به پارک های تفریحی بروند 

0
68

محمد عاکف مهاجر: به اساس فیصله جدید زنان نمیتوانند که به پارک های تفریحی بروند 

از سوی دیگر، مالکان مکان‌های تفریحی می‌گویند که به آنان گفته شده است تا از ورود زنان در پارک‌ها جدآ جلوگیری کنند.
محمد عاکف مهاجر تاکید کرده است که تلاش‌های آنان برای جدا سازی اوقات تفریحی برای زنان و مردان نتیجه نداده و تصمیم ممنوعیت مطلق زنان به پارک‌ها اتخاذ شده است.

 

(2022 / 11 / 11 تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

محمد عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ط‌البان تایید کرده است که به اساس فیصله جدید زنان از رفتن به پارک‌ها و مکان‌های تفریحی منع شده‌اند.

سخنگوی این وزارت افزوده است که بخاطر ایجاد فضای امن برای زنان، تصمیم گرفته شده است تا از حضور یافتن در پارک‌ها و مکان‌های تفریحی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، مالکان مکان‌های تفریحی می‌گویند که به آنان گفته شده است تا از ورود زنان در پارک‌ها جدآ جلوگیری کنند.

خبرهای مرتبط به این:

اجرایی شدن طرح طالبان مبنی بر تفکیک جنسیتی در رستورانت های هرات

کابل

محمد عاکف مهاجر تاکید کرده است که تلاش‌های آنان برای جدا سازی اوقات تفریحی برای زنان و مردان نتیجه نداده و تصمیم ممنوعیت مطلق زنان به پارک‌ها اتخاذ شده است.

Leave a reply