وقوع انفجار در شهر کابل

وقوع انفجار در شهر کابل

طبق گفته‌های منابع، امروز جمعه، چهاردهم اسد صدای انفجار و تیراندازی در غرب شهر کابل شنیده شده است.

نوعیت و جزئیات بیشتر از این انفجار در دست نیست.

 

(2022 / 8 / 5   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

منابع مردمی از وقوع یک انفجار در چهارراهی سرکاریز، از مربوطات غرب شهر کابل داده‌اند.

طبق گفته‌های منابع، امروز جمعه، چهاردهم اسد صدای انفجار و تیراندازی در غرب شهر کابل شنیده شده است.

نوعیت و جزئیات بیشتر از این انفجار در دست نیست.

مسوولان امنیتی طالبان نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.