اتحادیه اروپا: گزینه جز مذاکره با طالبان نداریم

0
23

تلویزیون باغی: یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید، به جز از مذاکره با طالبان، راه دیگری ندارند.

جوزیپ بوریل٬ رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه دیروز (۲۳ سنبله) در پارلمان اروپا در فرانسه گفت، بروکسل تلاش‌ها را با حکومت‌های عضو اتحادیه اروپا تنظیم کرده تا حضور دپلوماتیک‌شان در کابل بررسی شود.

بوریل افزود، بحران افغانستان پایان نیافته و برای نفوذ در تحولات، به جز از گفتگو با طالبان، راه دیگری ندارند.

رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، روی اهمیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد.

اداره طالبان متهم شده که به حقوق اساسی بشری به شمول حقوق زنان حرمت نمی‌گذارد. اما طالبان می‌گویند که در این عرصه ها تلاش می‌کنند.

Leave a reply