مستقر شدن ۲۰۰ طالب پشتون‌تبار در لوا و ریاست امنیت ملی طالبان در بدخشان

تلویزیون باغی: منابع محلی در فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، می‌گویند که ۲۰۰ طالب پشتون‌تبار در لوا و ریاست امنیت ملی طالبان در بدخشان مستقر شده‌اند.

این منابع روز جمعه، ۶ جوزا، به رسانه‌ها می‌گویند که با جابه‌جایی طالبان پشتون‌تبار، این دو نهاد از وجود طالبان تاجیک‌تبار تخلیه شده‌اند.

این منابع هم‌چنان تصریح می‌کنند که این طالبان پشتون‌تبار رحمان فرزند جنرال نذیرمحمد، شهردار سابق فیض‌آباد را بازداشت کرده‌اند.

این در حالی است که براساس یافته‌ها پیش از این نیز حدود ۴۰۰ تن از طالبان قندهاری  و مشرقی به بدخشان رفته‌اند.

گفتنی است که طالبان تاجیک‌تبار در بدخشان تاکنون در زمینه واکنشی نشان نداده‌اند؛ اما منابع مردمی می‌گویند که رهبری طالبان نسبت به طالبان بدخشانی بی‌باورند.

ادعای مردم بدخشان: طالبان منطقه شیوه را با زور می‌خواهند به کوچی‌های پشتون بدهند