انتقاد سازمان ملل متحد از لغو کمیسیون حقوق بشر توسط طالبان

تلویزیون باغی: سازمان ملل متحد روز پنجشنبه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم کرد و آن را «گامی عمیقاً واپسگرایانه» خواند.

از زمانی که طالبان تندرو قدرت را در ماه اگست سال گذشته به دست گرفتند، چندین نهاد را که از آزادی‌های افغان‌ها محافظت می کردند، از جمله کمسیون انتخابات و وزارت امور زنان را مسدود کردند.

طالبان این هفته کمیسیون حقوق بشر، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای پارلمان را منحل کردند.

میشل باچله، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که از انحلال کمیسیون حقوق بشر «مأیوس» شده است.

او در بیانیه ای گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی سال ها کار فوق العاده ای را در شرایط بسیار دشوار انجام داد و به حقوق بشری همه افغان ها، از جمله قربانیان در همه طرف های درگیر توجه کرد.»

با این حال، این کمیسیون از ماه اگست سال گذشته به بعد قادر به انجام وظایف خود نبوده است.

در این بیانیه آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر یک صدای قدرتمند برای حقوق بشر و یک شریک قابل اعتماد برای حقوق بشر ملل سازمان ملل متحد بوده است. و از دست دادن آن گامی عمیقا واپسگرایانه برای همه افغان ها و جامعه مدنی افغانستان خواهد بود.»

نگرانی نیکلاسون در مورد انحلال نهادهای کلیدی از سوی طالبان