توزیع تذکره و پاسپورت در ایران از سرگرفته شود

0
102

تلویزیون باغی: شماری از فعالان و مهاجرین افغان در ایران از حکومت طالبان می‌خواهند که توزیع تذکره الکترونیکی و پاسپورت را دوباره آغاز کند.

آصفه استانکزی، رییس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران به صدای امریکا گفت که با توقف فعالیت قنسولگری‌ها و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی، مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجه شده اند.

مراکز توزیع تذکره الکترونیکی و همچنان توزیع پاسپورت در ایران از شش ماه به این طرف، زمانی که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، بسته شده است.

خانم استانکزی اضافه کرد که طبق قرارداد میان افغانستان و ایران که در دورۀ حکومت قبلی امضا شده است، قرار بود پس از توزیع تذکره به مهاجرین افغان در ایران، اسکان آن‌ها قانونی شود.

یکی از مهاجرین افغان در ایران که نخواست در گزارش از او نام برده شود، به صدای امریکا گفت که آنان در شرایط دشوار زندگی می‌کنند، چون هیچ مرجع قانونی حکومت افغانستان برای رسیدگی به مشکلات شان وجود ندارد.

این مهاجر افغان افزود که کارهای اداری اخذ تذکره الکترونیکی را تا چند مرحله پیش برده، اما با توقف فعالیت مرکز توزیع تذکره، کارهایش نیمه تمام مانده است.

افغانستان برعلاوۀ سفارت در تهران، دو قنسولگری در شهرهای زاهدان و مشهد داشت.

همچنین حکومت قبلی افغانستان دو مرکز توزیع تذکره الکترونیکی را در تهران، دو در مشهد، چهار مرکز دیگر در کرمان، زاهدان، اصفهان و شیراز ایجاد کرده بود.

با این حال، محمدحلیم رافیع، سخنگو و مشاور مطبوعاتی اداره ملی احصاییه و معلومات حکومت طالبان به صدای امریکا گفت که میان دو کشور روابط دپلوماتیک وجود ندارد.

آقای رافیع افزود: “اکنون ما تلاش داریم که با سفارت ایران صحبت کنیم تا مراکز تذکره را در آنجا بگشاییم و هرگاه از افغانستان سهولت‌های سفر برای ما فراهم شود، طبعاً تیم‌های ما به ایران خواهند رفت و برای مهاجرین افغان ساکن آنجا روند توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز خواهیم کرد.”

این درحالی است که ارسلا خروتی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که در ماه جنوری به ایران سفر کرده بود، پس از برگشت در کابل از توزیع تذکره الکترونیکی به پناهجویان افغان مقیم ایران انتقاد کرد.

Leave a reply