بازداشت نظام‌الدین قیصاری در ایران

0
73

تلویزیون باغی: وزارت داخله ایران خبر داده که نظام‌لدین قیصاری از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم؛ رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در ایران به اتهام جعل اسناد و اخاذی از مهاجرین افغان بازداشت شده‌است.

مهدی محمودی؛ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت: قیصاری خود به صورت غیرقانونی وارد کشورمان شده و در ایران نیز اقدام به برخی امور خلاف قانون در رابطه با مدارک هویتی مهاجرین افغانستانی کرده بود.»

او افزوده که این مقام نزدیک به حکومت سابق افغانستان با افتتاح 3 دفتر غیرقانونی در تهران، کرج و حومه پایتخت ایران اقدام به جعل اسناد هویتی برای مهاجرین افغانستانی به ویژه مهاجرین فاقد هرگونه مدرک اقامتی کرده و در ازای این امور مبالغی را از این افراد دریافت می‌نمود.

قیصاری فرمانده نیروهای محلی در ولسوالی قیصار فاریاب و یکی از فرمانده‌هان برجسته جنبش ملی افغانستان بود پس از سقوط دولت توسط طالبان در بندر حیرتان، بازداشت‌ شد.

قابل یادآوری است که قیصاری یکی از چهره های نزدیک و قوماندان مشهور مارشال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پیشین بود.

قیصاری نیرو های خیزش مردمی در فاریاب را نیز رهبری می‌کرد و چندین سال در برابر طالبان مسلح جنگیده‌است.

او چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی از افتتاح دفتر خود در ایران به عنوان نماینده مهاجرین خبر داده بود.

Leave a reply