کار مرمت بند چک در میدان وردگ آغاز شد

0
37

کار مرمت بند چک در میدان وردگ آغاز شد

مسوولان اداره برق ولایت میدان وردگ گفتند که کار بازسازی بند برق چاک در ولسوالی چک این ولایت آغاز شده است.

مدیر برق استان به رسانه ها گفت: این پروژه شامل پاکسازی کانال بزرگ آب، ساخت و تعمیر دروازه کانال و نصب سه توربین است.

بر اساس اطلاعات پس از اتمام این پروژه 4000 خانوار از نعمت برق بهره مند خواهند شد. از سویی هم شماری از باشندگان ولسوالی چک از این اقدام استقبال کرده اند، اما از دولت موقت خواسته اند که قبل از هر چیز مخزن بند از خاک و رسوبات پاکسازی شود.

 

(2024 / 2 / 29   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان اداره برق ولایت میدان وردگ گفتند که کار بازسازی بند برق چاک در ولسوالی چک این ولایت آغاز شده است.

مدیر برق استان به رسانه ها گفت: این پروژه شامل پاکسازی کانال بزرگ آب، ساخت و تعمیر دروازه کانال و نصب سه توربین است.

خبرهای مرتبط به این:

در قندهار کار مرمت چهار آب انبار تاریخی آغاز شده است

بر اساس اطلاعات پس از اتمام این پروژه 4000 خانوار از نعمت برق بهره مند خواهند شد. از سویی هم شماری از باشندگان ولسوالی چک از این اقدام استقبال کرده اند، اما از دولت موقت خواسته اند که قبل از هر چیز مخزن بند از خاک و رسوبات پاکسازی شود.

Leave a reply