اوچا: نزدیک به نیم میلیون مهاجر افغان امسال از پاکستان بازخواهند گشت

افغانستان
0
43

اوچا: نزدیک به نیم میلیون مهاجر افغان امسال از پاکستان بازخواهند گشت

بر اساس داده های OCHA، در سه ماهه آخر سال 2023، نزدیک به نیم میلیون افغان بدون مدرک براساس سیاست جدید دولت پاکستان به زور به کشورشان فرستاده شده اند.

اوچا افزود که در حال حاضر 6.3 میلیون افغان برای مدت طولانی آواره شده اند که بسیاری از آنها یک دهه پیش خانه های خود را ترک کرده اند.

این در حالی است که افغانستان از نظر تعداد بیجاشدگان در جنوب آسیا رتبه اول و در جهان رتبه دوم را دارد.

 

(2024 / 2 / 13   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا OCHA در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر شد، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، نزدیک به نیم میلیون پناهجوی افغان به کشور بازخواهند گشت و ۹۸ درصد آنها به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

بر اساس داده های OCHA، در سه ماهه آخر سال 2023، نزدیک به نیم میلیون افغان بدون مدرک براساس سیاست جدید دولت پاکستان به زور به کشورشان فرستاده شده اند.

اوچا افزود که در حال حاضر 6.3 میلیون افغان برای مدت طولانی آواره شده اند که بسیاری از آنها یک دهه پیش خانه های خود را ترک کرده اند.

خبرهای مرتبط به این:

یونیسف: واکسیناتورهای ما کودکان افغان را که از پاکستان باز می گردند واکسینه می کنند

این در حالی است که افغانستان از نظر تعداد بیجاشدگان در جنوب آسیا رتبه اول و در جهان رتبه دوم را دارد.

Leave a reply