9 بند چکی با هزینه 32 میلیون افغانی در بادغیس ساخته می شود

0
41

9 بند چکی با هزینه 32 میلیون افغانی در بادغیس ساخته می شود

وزارت بازسازی و انکشاف دهات از ساخت 9 بند چکی به هزینه 32 میلیون افغانی در ولایت بادغیس خبر داده است.

مسوولان ولایت بادغیس می گویند که با این پروژه برای شماری از باشنده گان این منطقه زمینه اشتغال ایجاد می شود.

 

(2023 / 12 / 14   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

وزارت بازسازی و انکشاف دهات از ساخت 9 بند چکی به هزینه 32 میلیون افغانی در ولایت بادغیس خبر داده است.

خبرهای مرتبط به این:

اعمار بند های چک دیم در خاکجبار کابل آغاز شد

مسوولان ولایت بادغیس می گویند که با این پروژه برای شماری از باشنده گان این منطقه زمینه اشتغال ایجاد می شود.

Leave a reply