آغاز بازگشت کانتینرهای توقیف شده افغانستان از پاکستان

0
29

آغاز بازگشت کانتینرهای توقیف شده افغانستان از پاکستان

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بربنیاد تفاهم صورت گرفته میان مقامات طالبان با پاکستان، قرار است سر از امروز روزانه تا ۳۰۰ کانتینر کالاهای متوقف شده در بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند.

رئیس دارالان‌شاء این اتاق می‌گوید که توقف کانتینرهای مملو از کالاهای ترانزیتی از سوی پاکستان در بندر کراچی، زیان‌های مالی را به بازرگانان کشور وارد کرده است.

پیش از این مسئولان در اتاق‌ تجارت و سرمایه‌گذاری از توافق طالبان با حکومت پاکستان مبنی بر رهایی بیش از ۳ هزار کانتینر اموال تاجران افغانستانی خبر دادند.

 

(2023 / 11 / 20    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بربنیاد تفاهم صورت گرفته میان مقامات طالبان با پاکستان، قرار است سر از امروز روزانه تا ۳۰۰ کانتینر کالاهای متوقف شده در بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند.

رئیس دارالان‌شاء این اتاق می‌گوید که توقف کانتینرهای مملو از کالاهای ترانزیتی از سوی پاکستان در بندر کراچی، زیان‌های مالی را به بازرگانان کشور وارد کرده است.

خبرهای مرتبط به این:

دولت موقت: پاکستان باید کانتینرهای تاجران افغان را آزاد کند

پیش از این مسئولان در اتاق‌ تجارت و سرمایه‌گذاری از توافق طالبان با حکومت پاکستان مبنی بر رهایی بیش از ۳ هزار کانتینر اموال تاجران افغانستانی خبر دادند.

Leave a reply