بیماری های مختلفی در میان پناهجویان بازگشته از پاکستان شیوع یافته است

0
73

بیماری های مختلفی در میان پناهجویان بازگشته از پاکستان شیوع یافته است

بر اساس اطلاعات این سازمان، اسهال یکی از معضلات جدی است که در روزهای اخیر در میان کودکان پناهنده در سرپناه های موقت در مرزهای افغانستان و پاکستان مشاهده شده است و این بیماری ناشی از تغذیه مناسب و ناشی از کمبود است. بهداشت، به سرعت گسترش می یابد.

این سازمان گفت: بیماری های تنفسی یکی دیگر از مشکلات پناهجویان بازگشته از پاکستان است که به طور گسترده دیده می شود، زیرا پناهجویان بیشتر در معرض گرد و غبار و طوفان، سرپناه های آلوده و قرار گرفتن در میان سایر افراد بیمار و سردی هوا و مبتلا به این بیماری هستند.

 

(2023 / 11  / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

روز گذشته سازمان بین المللی حمایت از کودکان از شیوع انواع بیماری های عفونی در میان مهاجران افغان به ویژه کودکان بازگشته از پاکستان به افغانستان خبر داد.

این سازمان گفت که پناهجویان بازگشته از پاکستان علائم بیماری های عفونی دارند و این بیماری ها به سرعت در حال گسترش است.

بر اساس اطلاعات این سازمان، اسهال یکی از معضلات جدی است که در روزهای اخیر در میان کودکان پناهنده در سرپناه های موقت در مرزهای افغانستان و پاکستان مشاهده شده است و این بیماری ناشی از تغذیه مناسب و ناشی از کمبود است. بهداشت، به سرعت گسترش می یابد.

خبرهای مرتبط به این:

پس از سیل شدید در پاکستان، شیوع بیماری های مرگبار گزارش داده شده است

این سازمان گفت: بیماری های تنفسی یکی دیگر از مشکلات پناهجویان بازگشته از پاکستان است که به طور گسترده دیده می شود، زیرا پناهجویان بیشتر در معرض گرد و غبار و طوفان، سرپناه های آلوده و قرار گرفتن در میان سایر افراد بیمار و سردی هوا و مبتلا به این بیماری هستند.

Leave a reply