۷ هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور بازگشتند

0
30

۷ هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور بازگشتند

بر اساس اطلاعات فرماندهی سرحدی قندهار، سپین بولدک، ۷۶۶ خانواده شامل ۴ هزار و ۲۱۲ نفر و چهار تن آزاد شده از زندان پاکستان به زور به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

به گفته منبع، این خانواده پس از ثبت نام در اداره مرزی اسپین بولدک به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شورای پناهندگان دانمارک، سازمان جهانی غذا و سازمان بین المللی پناهندگان معرفی شدند.

بر اساس یک خبر دیگر، بر اساس اطلاعات فرماندهی سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۵۳۴ خانواده به شمول ۲ هزار و ۷۳۱ تن به زور به کشور بازگردانده شده اند.

 

(2023 / 11 / 18   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بازگشت بیش از هفت هزار پناهجو به کشور خبر داده است.

به گفته این وزارت، از 24 تا 26 نوامبر، 7560 نفر از طریق اسپین بولدک و تورخم به کشور بازگشته اند.

بر اساس اطلاعات فرماندهی سرحدی قندهار، سپین بولدک، ۷۶۶ خانواده شامل ۴ هزار و ۲۱۲ نفر و چهار تن آزاد شده از زندان پاکستان به زور به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

به گفته منبع، این خانواده پس از ثبت نام در اداره مرزی اسپین بولدک به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شورای پناهندگان دانمارک، سازمان جهانی غذا و سازمان بین المللی پناهندگان معرفی شدند.

خبرهای مرتبط به این:

اوچا: ورود پناهجویان از پاکستان فشار بر افغانستان را افزایش می دهد

بر اساس یک خبر دیگر، بر اساس اطلاعات فرماندهی سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۵۳۴ خانواده به شمول ۲ هزار و ۷۳۱ تن به زور به کشور بازگردانده شده اند.

Leave a reply