باغ باستانی ممله در ننگرهار بازسازی می شود

0
37

باغ باستانی ممله در ننگرهار بازسازی می شود

این منابع جزئیات بیشتری ارائه نکردند. تعدادی از فعالان فرهنگی از طرح بازسازی این مناطق تاریخی استقبال کردند و گفتند که دولت موقت باید تلاش خود را در این زمینه افزایش دهد.

این باغ که گفته می شود توسط ممله دختر شاه جهان و پسرش ساخته شده است، قدمتی حدود پانصد سال دارد و در تاریخ افغانستان به عنوان آرامگاه بسیاری از پادشاهان یاد شده است.

این باغ در زمینی به مساحت 60 جریب در منطقه مامله ولسوالی خوگیانی در 42 کیلومتری شهر جلال آباد ساخته شده است.

 

(2023 / 11 / 18   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار می گوید که در حال بازسازی آثار تاریخی در این ولایت هستند. نورمحمد حنیف، رییس فرهنگ اطلاعات ننگرهار می گوید که برای بازسازی ممله باغ و وزیر محمد گل خان قلعه مومند پلان ویژه ای را تنظیم کرده و برای تایید و اجرا به وزارت ارائه کرده است.

این منابع جزئیات بیشتری ارائه نکردند. تعدادی از فعالان فرهنگی از طرح بازسازی این مناطق تاریخی استقبال کردند و گفتند که دولت موقت باید تلاش خود را در این زمینه افزایش دهد.

این باغ که گفته می شود توسط ممله دختر شاه جهان و پسرش ساخته شده است، قدمتی حدود پانصد سال دارد و در تاریخ افغانستان به عنوان آرامگاه بسیاری از پادشاهان یاد شده است.

خبرهای مرتبط به این:

در غزنی، بازسازی شش عمارت تاریخی به پایان رسیده است

این باغ در زمینی به مساحت 60 جریب در منطقه مامله ولسوالی خوگیانی در 42 کیلومتری شهر جلال آباد ساخته شده است.

Leave a reply