هفته گذشته بیش از 65000 تن از طریق راه آهن جابه جا شد

0
57

هفته گذشته بیش از 65000 تن از طریق راه آهن جابه جا شد

طی یک هفته گذشته بیش از 65000 تن از طریق راه آهن حمل شده است. اداره راه آهن می گوید هفته گذشته 65 هزار و 224 متریک تن کالا از طریق خطوط ریلی حریتان، عقینه و تورغندای جابجا شد. 405 تن کالا صادر شد.

اداره ملی راه آهن افغانستان می گوید که آنها هر روز تلاش می کنند تا امور خود را انکشاف و بهبود بخشند و هدف شان این است که تمامی تسهیلات لازم را به تاجران کشور و ارائه خدمات استاندارد ارائه کنند.

 

(2023 /  10 / 22   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

طی یک هفته گذشته بیش از 65000 تن از طریق راه آهن حمل شده است. اداره راه آهن می گوید هفته گذشته 65 هزار و 224 متریک تن کالا از طریق خطوط ریلی حریتان، عقینه و تورغندای جابجا شد. 405 تن کالا صادر شد.

خبرهای مرتبط به این: 

در 10 روز گذشته 103 تانکر نفت بی کیفیت به ایران برگشت شدند

اداره ملی راه آهن افغانستان می گوید که آنها هر روز تلاش می کنند تا امور خود را انکشاف و بهبود بخشند و هدف شان این است که تمامی تسهیلات لازم را به تاجران کشور و ارائه خدمات استاندارد ارائه کنند.

Leave a reply