وزیر سرپرست وزارت اقتصاد امارت اسلامی با سفیر کشور ترکیه مقیم کابل و هیئت همرای شان دیدار و گفتکو نموده.

وزیر سرپرست وزارت اقتصاد امارت اسلامی با سفیر کشور ترکیه مقیم کابل و هیئت همرای شان دیدار و گفتکو نموده.

18 مارچ شنبه 2023

وزارت اقتصاد امارت اسلامی در یک خبر جدید که از سوی رسانهای این وزارت به نشر رسیده امده است که قاری دین محمد ” حنیف ” سرپرست وزارت اقتصاد امروز شنبه طی ملاقات شان با جیهاد آرگین سفیر کشور ترکیه در افغانستان، عمر دینسر یکی از شخصیت های علمی و سیاسی که قبلاً منحیث وزیر وزارت کار و امور اجتماعی و مدت هم موصوف منحیث وزیر معارف و مستشار صدراعضم کشور ترکیه ایفای وظیفه نموده بودند و فعلا مصروف تدریس در یکی از پوهنتون های انکشور میباشد، و عمر فاروق یکی از تجاران ملی کشور ترکیه و رئیس بنیاد آینده ترکیه ملاقات نمودند.

 

طی این مجلس ذوات فوق الذکر در رابطه به دوستی، پیشینه تاریخی و روابط عمیق فرهنگی ومذهبی بین کشور ترکیه وافغانستان بحث نموده در مورد فعالیت های بنیاد آینده ترکیه در افغانستان که در قسمت تمویل پرورشگاه ها و پرورش اطفال یتیم معلومات شانرا با سرپرست وزارت اقتصاد شریک نمودند.

همچنان عمر دینسر طرح پیشنهادی ایجاد صندوق تعاونی برای ایتام را که روی آن کار نموده بود با رهبری وزارت اقتصاد شریک نمودند.

خبرها مرتبط به این

سرپرست وزارت اقتصاد با رئیس بنیاد معارف ترکیه و هیات همراه شان ملاقات نمودند.

 

سرپرست وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از کارکرد های بنیاد آینده ترکیه در افغانستان نظریات و پیشنهادات اعضای مجلس را استماع نموده و در حل مشکلات و بهبود روند کاری موسسه فوق وعده همکاری همه جانبه فرمودند.