8 نفر بر اثر حوادث طبیعی در کشور جان خود را از دست دادند

0
42

8 نفر بر اثر حوادث طبیعی در کشور جان خود را از دست دادند

به گفته وی، بر اثر ریزش بهمن، زلزله و طوفان در این استان ها 90 خانه به طور کامل، 198 خانه تخریب جزئی و هشت نفر جان خود را از دست دادند.

وی همچنین گفت که 150 راس در این استان ها تلف شده اند. وی می گوید که این وزارت از آغاز ماه جاری تاکنون با کمک نهادهای بین المللی کمک های بشردوستانه را به 40 هزار خانواده در ولایات مختلف افغانستان ارائه کرده است.

 

(2023 / 2 / 19   تاریخ تلویزیون ـباغی)

راپور 

وزارت مدیریت حوادث طبیعی می گوید که در سه روز گذشته در چهار ولایت کشور هشت تن جان خود را از دست داده اند و ۲۸۸ منزل مسکونی به طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت می گوید که این رویدادها از بیست و هفتم ماه جاری تا آخرین روز در ولایات بدخشان، فراه، جوزجان و بادغیس رخ داده است.

به گفته وی، بر اثر ریزش بهمن، زلزله و طوفان در این استان ها 90 خانه به طور کامل، 198 خانه تخریب جزئی و هشت نفر جان خود را از دست دادند.

خبرهای مرتبط به این:

سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با سفیر کشور جاپان دیدار و روی رسیدگی به نیازمندان صحبت کردند.

وی همچنین گفت که 150 راس در این استان ها تلف شده اند. وی می گوید که این وزارت از آغاز ماه جاری تاکنون با کمک نهادهای بین المللی کمک های بشردوستانه را به 40 هزار خانواده در ولایات مختلف افغانستان ارائه کرده است.

Leave a reply