طالبانو دعوی کړې دوی پنجشیر ته ننوتلي دي

0
51

باغي ټي وي رپورټ
د افغانستان پایه تخت کابل شمال طرف ته پروت په پنجشیر سیمه کښې طالبانو دعوی کړې ددوی جنګیالي دپنشجیر ډیرو سیمو ته رسیدلي دي.
افغان میډیا رپورټ وای چې د طالبانو جنګیالي د پنجشیر سیمې ته ننوتلي دي او دا خبره د امارت اسلامی یو غړي رسنیو ته هم تصدیق کړي ده.

یاد ده وي چې د طالبانو د مشرانو مطابق د اسلامی آمارت جنګیالي بغیر د څه جهګړې پنجشیر ته ننوتلی دي، که یو طرف داسې خبر راغلي نو بل طرف د پنجشیر ملیشې مشر احمد مسعود سره د طالبانو خبرې هم روانې دي او د شنبه په ورځ هم د احمد مسعود مزاحمتی ګروپ غړي د خبرو لپاره کابل ته راغلي دي.
د طالبانو د پنجشیر د ننوتلو دا خبر اسلامی امارت د فرهنګي کمیسون غړي انعام الله سمنګانی افغان میډیا ته تصدیق کړي.

Leave a reply