الکوزی: بندر چابهار بهترین مسیر برای تجارت افغانستان است

0
62

الکوزی: بندر چابهار بهترین مسیر برای تجارت افغانستان است

خان جان الکوزی، یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که بندر چابهار بهترین مسیر برای تجارت افغانستان در شرایط کنونی است.

وی می گوید: امروز کالاها به طور منظم از طریق بندر چابهار جابه جا نمی شوند، بلکه بیشتر آنها از بندر عباس در ایران به افغانستان منتقل می شود.

نماینده معاونت اقتصادی، حمل و نقل و هوانوردی، وزارت امور خارجه و وزارت دارایی به سرپرستی وزارت صنعت و تجارت دولت موقت دیروز به ایران رفت تا درباره افزایش بهره برداری از بندر چابهار صحبت کند.

 

(2024 / 2 / 25    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور  

خان جان الکوزی، یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که بندر چابهار بهترین مسیر برای تجارت افغانستان در شرایط کنونی است.

وی می گوید: امروز کالاها به طور منظم از طریق بندر چابهار جابه جا نمی شوند، بلکه بیشتر آنها از بندر عباس در ایران به افغانستان منتقل می شود.

خبرهای مرتبط به این:

تلاش ها برای گسترش فعالیت های بندر چابهار تشدید شده است

نماینده معاونت اقتصادی، حمل و نقل و هوانوردی، وزارت امور خارجه و وزارت دارایی به سرپرستی وزارت صنعت و تجارت دولت موقت دیروز به ایران رفت تا درباره افزایش بهره برداری از بندر چابهار صحبت کند.

Leave a reply