یک بازارچه مشترک در قندوز در منطقه مرزی با تاجیکستان ساخته می شود

0
31

یک بازارچه مشترک در قندوز در منطقه مرزی با تاجیکستان ساخته می شود

مسوولان اداره صنعت و تجارت ولایت کندز می گویند که با مسوولان تجارت ولایت ختلان تاجیکستان برای گشایش بازار مشترک میان افغانستان و تاجیکستان در شیرخان بندر گفتگو کرده اند.

مقامات می افزایند که طرف تاجیکستان علاقه مند به افتتاح بازارچه مشترک در منطقه مرزی بوده و قول داده است که بازارچه مرزی بین دو کشور در آینده نزدیک افتتاح شود.

در عین حال، تاجران کندز از این اقدام استقبال کرده و می گویند که با گشایش بازار مشترک بین دو کشور، سرمایه گذاری در کندز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و تجارت مردم بهبود می یابد.

 

(2024 / 2 / 24   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان اداره صنعت و تجارت ولایت کندز می گویند که با مسوولان تجارت ولایت ختلان تاجیکستان برای گشایش بازار مشترک میان افغانستان و تاجیکستان در شیرخان بندر گفتگو کرده اند.

مقامات می افزایند که طرف تاجیکستان علاقه مند به افتتاح بازارچه مشترک در منطقه مرزی بوده و قول داده است که بازارچه مرزی بین دو کشور در آینده نزدیک افتتاح شود.

خبرهای مرتبط به این:

بازار مشترک افغانستان و ازبکستان تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد

در عین حال، تاجران کندز از این اقدام استقبال کرده و می گویند که با گشایش بازار مشترک بین دو کشور، سرمایه گذاری در کندز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و تجارت مردم بهبود می یابد.

Leave a reply