ترکمنستان و چین: ما در حال تقویت کمک های مشترک برای بازسازی افغانستان هستیم

0
34

ترکمنستان و چین: ما در حال تقویت کمک های مشترک برای بازسازی افغانستان هستیم

یو شیائونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به عشق آباد با احمد قربانوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ویژه چین برای افغانستان در صفحه توئیتر خود نوشت که ترکمنستان و چین در حال تقویت کمک های مشترک خود در بازسازی افغانستان هستند.

یو شیائویونگ همچنین گفت که چین از ترکمنستان در میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان حمایت می کند.

 

(2024 / 2 / 24   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

یو شیائونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به عشق آباد با احمد قربانوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ویژه چین برای افغانستان در صفحه توئیتر خود نوشت که ترکمنستان و چین در حال تقویت کمک های مشترک خود در بازسازی افغانستان هستند.

خبرهای مرتبط به این:

رینا امیری با مدافعان حقوق بشر درباره افغانستان صحبت کرده است

یو شیائویونگ همچنین گفت که چین از ترکمنستان در میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان حمایت می کند.

Leave a reply