مقامات: پروژه های برق در بغلان، پکتیا و نورستان در حال تطبیق است

0
40

مقامات: پروژه های برق در بغلان، پکتیا و نورستان در حال تطبیق است

وزارت آب و برق از تطبیق برخی پروژه های تولید برق در ولایات بغلان، پکتیا و نورستان خبر می دهد. این وزارتخانه اعلام کرد که با تکمیل این پروژه ها و ساخت ایستگاه های جدید در امتداد خط 500 کیلوولت ترکمنستان، برق هزاران خانواده در این کشور تامین می شود.

از سوی دیگر مردمی که در مسیر این پروژه ها زندگی می کنند از وزارت آب و برق تقاضای سرعت بخشیدن به کار این پروژه ها را دارند.

 

(2024 /  2 /  24   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور  

وزارت آب و برق از تطبیق برخی پروژه های تولید برق در ولایات بغلان، پکتیا و نورستان خبر می دهد. این وزارتخانه اعلام کرد که با تکمیل این پروژه ها و ساخت ایستگاه های جدید در امتداد خط 500 کیلوولت ترکمنستان، برق هزاران خانواده در این کشور تامین می شود.

از سوی دیگر مردمی که در مسیر این پروژه ها زندگی می کنند از وزارت آب و برق تقاضای سرعت بخشیدن به کار این پروژه ها را دارند.

خبرهای مرتبط به این:

سرمایه گذاران روسی در حال سرمایه گذاری در تولید برق هستند

این در حالی است که بر اساس آمار وزارت آب و برق بیش از 10 بند آبی در کل کشور وجود دارد که علاوه بر مدیریت آب، برق نیز تولید می کنند و هزاران خانواده از آن بهره مند می شوند.

Leave a reply