OCHA: ما به حمایت از قربانیان زلزله هرات ادامه خواهیم داد

0
50

OCHA: ما به حمایت از قربانیان زلزله هرات ادامه خواهیم داد

این اداره در بیانیه ای کتبی همچنین اعلام کرد که همچنان 124 میلیون و 500 هزار دلار از بودجه درخواستی برای کمک به مردم در حل دائمی مشکلاتشان نیاز است.

به تاریخ 7 اکتوبر سال گذشته یک زمین لرزه شدید ولسوالی زنده جان و سایر مناطق ولایت هرات را لرزاند. بر اساس اطلاعات بیش از 2400 نفر در این زلزله جان باختند و بیش از 10000 خانه به طور کامل تخریب شد.

 

(2024 / 2 / 9    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان یا OCHA امروز در یک بیانیه کتبی در صفحه ایکس خود اعلام کرد که آژانس های بشردوستانه به تماس با مردم آسیب دیده از زلزله در ولایت هرات ادامه می دهند.

این اداره در بیانیه ای کتبی همچنین اعلام کرد که همچنان 124 میلیون و 500 هزار دلار از بودجه درخواستی برای کمک به مردم در حل دائمی مشکلاتشان نیاز است.

خبرهای مرتبط به این:

اوچا: بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند

به تاریخ 7 اکتوبر سال گذشته یک زمین لرزه شدید ولسوالی زنده جان و سایر مناطق ولایت هرات را لرزاند. بر اساس اطلاعات بیش از 2400 نفر در این زلزله جان باختند و بیش از 10000 خانه به طور کامل تخریب شد.

Leave a reply