خان جان الکوزی: روند حمل و نقل کانتینرهای گیر کرده در بندر کراچی آغاز می شود

0
31

خان جان الکوزی: روند حمل و نقل کانتینرهای گیر کرده در بندر کراچی آغاز می شود

چند روز پیش، خان جان الکوزی در مصاحبه ای در رادیو ماه گفت که برای حل این مشکل در حمل و نقل کالا با طرف پاکستانی راهی پیدا خواهند کرد.

به گفته وی، پاکستان کشور همسایه افغانستان است که بیشترین صادرات و واردات را دارد، اما متأسفانه این کشور هر زمان که زمان انتقال میوه و تره بار تازه از افغانستان باشد، درهای تورخم را می بندد که به همین دلیل بارها افغانستانی ها. تجار متحمل خسارات مالی سنگینی شده اند.

 

(2023 / 11 / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت که پس از تکمیل یک استراتژی، روند انتقال حدود 3500 تاجر افغان از کراچی به زودی آغاز خواهد شد.

وی افزود: کانتینرهایی که در لیست ممنوعه قرار دارند ابتدا به صورت کاروان ارسال می شود و بقیه پس از تکمیل مراحل ارسال می شود.

چند روز پیش، خان جان الکوزی در مصاحبه ای در رادیو ماه گفت که برای حل این مشکل در حمل و نقل کالا با طرف پاکستانی راهی پیدا خواهند کرد.

خبرهای مرتبط به این:

دولت موقت: پاکستان باید کانتینرهای تاجران افغان را آزاد کند

به گفته وی، پاکستان کشور همسایه افغانستان است که بیشترین صادرات و واردات را دارد، اما متأسفانه این کشور هر زمان که زمان انتقال میوه و تره بار تازه از افغانستان باشد، درهای تورخم را می بندد که به همین دلیل بارها افغانستانی ها. تجار متحمل خسارات مالی سنگینی شده اند.

Leave a reply