یونسکو رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان نابود شده دانست

0
61

یونسکو رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان نابود شده دانست

یونسکو امروز (چهارشنبه، ۱۴ سرطان) در توییتی نوشته است که حق اساسی دختران و زنان برای تحصیل نقض شده است و این غیرقابل قبول است.
ا.ا. در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب محروم کردند و سپس اواخر سال گذشته دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بسته نمودند و زنان را از کار در ادارات دولتی و غیردولتی نیز منع کردند.

 

(2023 / 7 / 5    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 
سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) با انتقاد از ادامه‌ محرومیت دختران از آموزش و تحصیل گفته است که رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان از بین رفته است.
یونسکو امروز (چهارشنبه، ۱۴ سرطان) در توییتی نوشته است که حق اساسی دختران و زنان برای تحصیل نقض شده است و این غیرقابل قبول است.

خبرهای مرتبط به این:

یونیسف: دختران افغان از باز شدن مکاتب ناامید هستند

بسیاری از کشورهای جهان از ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز نگرانی کرده اند

ا.ا. در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب محروم کردند و سپس اواخر سال گذشته دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بسته نمودند و زنان را از کار در ادارات دولتی و غیردولتی نیز منع کردند.

Leave a reply