افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان دارد

0
84

افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان دارد

سازمان بین المللی اضطرار اعلام کرد که افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان دارد.

این سازمان در صفحه توئیتر خود نوشته است که قابله ها در ارائه خدمات صحی در افغانستان اهمیت ویژه ای دارند. پیش از این، صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده بود که جهان با کمبود ماما مواجه است.

 

(2023 / 5 / 6   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سازمان بین المللی اضطرار اعلام کرد که افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان دارد.

این سازمان در صفحه توئیتر خود نوشته است که قابله ها در ارائه خدمات صحی در افغانستان اهمیت ویژه ای دارند. پیش از این، صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده بود که جهان با کمبود ماما مواجه است.

خبرهای مرتبط به این:

افغانستان بالاترین آمار مرگ و میر مادران باردار را در آسیا دارد

برخی از ماماها به نقش خانواده ها در افزایش مرگ و میر مادران اشاره می کنند و می گویند: زنانی که برای زایمان باید در بیمارستان بستری شوند، از سوی سرپرستان خانواده اجازه نمی دهند و تصور می کنند بسیاری از زنان در خانه زایمان می کنند و با مشکل مواجه نمی شوند. ، اما آنها نمی فهمند که همه تولدها یکسان نیستند.

 

Leave a reply