در یک سال گذشته دیپلومات های کانادایی ۱۳ بار همرای ط’البا ملاقات کرده است 

در یک سال گذشته دیپلومات های کانادایی ۱۳ بار همرای ط’البا ملاقات کرده است 

این منبع بر اساس سندی مدعی شد که مسئولان دانشجویی در جلسه ای از هیئت کانادایی خواسته اند حقوق 200 هزار معلم زن را پرداخت کنند. همچنین در سند مشخص شده است که مسئولان ا.ا. کمبود زنان در کابینه را مشکل خوانده اند اما گفته اند که این مشکل چندان بزرگ نیست.

 

(2022 / 10 / 6  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، دیپلمات های کانادایی 13 بار با مقامات ط’البان دیدار کرده اند، اما آنها از انتشار اطلاعات در مورد آنها خودداری کرده اند.

یک سازمان رادیو و تلویزیون کانادا یا CBC می گوید، بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعات و اسناد مهمی در رابطه با جلسات مذکور دریافت کرده است.

سی‌بی‌سی می‌گوید که دریافته است که هیئتی از مقامات عالی کانادا به رهبری دیوید اسپرول با رهبران ط’البان در دوحه ملاقات کرده و آنها را تحت فشار قرار داده اند تا به دختران حق تحصیل بدهند، مبارزه کنند و راه امنی برای ترک افغانستان فراهم کنند.

منابع افزوده اند که دولت کانادا از انتشار اطلاعات درباره این دیدارها خودداری کرده است. وزارت امور خارجه کانادا به سی‌بی‌سی اعتراف کرد که نمایندگان آن به تعامل غیررسمی با طالبان ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند آنها را به احترام به حقوق بشر تشویق کنند.

خبرهای مرتبط به این:

 کانادا از خاطر سرکوب کردن معترضان بر ایران تحریم های بشتر وضع میکنند 

این منبع بر اساس سندی مدعی شد که مسئولان دانشجویی در جلسه ای از هیئت کانادایی خواسته اند حقوق 200 هزار معلم زن را پرداخت کنند. همچنین در سند مشخص شده است که مسئولان تالاب کمبود زنان در کابینه را مشکل خوانده اند اما گفته اند که این مشکل چندان بزرگ نیست.