شهرک صنعتی در 300 جریب زمین در زابل در حال ساخت است

0
36

شهرک صنعتی در 300 جریب زمین در زابل در حال ساخت است

مسوولان اداره صنعت و تجارت ولایت زابل می گویند که برای انکشاف بیشتر تجارت و صنعت خواهان ایجاد یک پارک صنعتی در 300 جریب زمین در این ولایت هستند.

محمد نذیر حمزه رییس صنعت و تجارت زابل می گوید که کارهای اولیه شهرک صنعتی افتتاح و زمین به آن اختصاص یافته و تلاش برای کارهای دیگر نیز ادامه دارد.

به گفته وی، با راه اندازی شهرک صنعتی در این استان از یک سو مشغله های کاری افزایش می یابد و از سوی دیگر به بازاریابی و تقویت اقتصادی محصولات این استان کمک می کند.

 

(2024 / 1 / 11  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان اداره صنعت و تجارت ولایت زابل می گویند که برای انکشاف بیشتر تجارت و صنعت خواهان ایجاد یک پارک صنعتی در 300 جریب زمین در این ولایت هستند.

محمد نذیر حمزه رییس صنعت و تجارت زابل می گوید که کارهای اولیه شهرک صنعتی افتتاح و زمین به آن اختصاص یافته و تلاش برای کارهای دیگر نیز ادامه دارد.

خبرهای مرتبط به این:

به سرمایه گذاران بازگردانده زمین در شهرک های صنعتی داده می شود

به گفته وی، با راه اندازی شهرک صنعتی در این استان از یک سو مشغله های کاری افزایش می یابد و از سوی دیگر به بازاریابی و تقویت اقتصادی محصولات این استان کمک می کند.

Leave a reply