ماه گذشته 2600 خارجی به افغانستان سفر کردند

0
35

ماه گذشته 2600 خارجی به افغانستان سفر کردند

در یک ماه گذشته حدود 2600 خارجی از راه هوایی و زمینی به افغانستان سفر کرده اند.

محمد حلیم رفیع سخنگوی اداره احصائیه و اطلاعات ملی در صفحه توئیتر خود نوشته است که در ماه لیندی ۱۳۱۴ خارجی به شمول ۲۴ زن به افغانستان آمده اند و در همین مدت ۱۲۷۲ خارجی به شمول ۱۷ زن به افغانستان بازگشته اند.

 

(2023 / 12 / 24   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در یک ماه گذشته حدود 2600 خارجی از راه هوایی و زمینی به افغانستان سفر کرده اند.

محمد حلیم رفیع سخنگوی اداره احصائیه و اطلاعات ملی در صفحه توئیتر خود نوشته است که در ماه لیندی ۱۳۱۴ خارجی به شمول ۲۴ زن به افغانستان آمده اند و در همین مدت ۱۲۷۲ خارجی به شمول ۱۷ زن به افغانستان بازگشته اند.

خبرهای مرتبط به این:

ماه گذشته 140 گردشگر خارجی از هرات دیدن کردند

Leave a reply