بازسازی 11 بند کوچک آبی در فراه آغاز شده است

0
38

کار بازسازی 11 بند کوچک آبی در فراه آغاز شده است

در ولایت فراه، رییس وزارت قریه ها، بازسازی و انکشاف بازسازی 11 بند کوچک آبی را آغاز کرده است.

سرپرست وزارت قریه، بازسازی و انکشاف در مراسم افتتاحیه اعمار این بند ها گفت که این 11 بند کوچک با هزینه 34 میلیون افغانی از بودجه این وزارت در ولسوالی های مختلف این ولایت اعمار می شود.

از جمله عملیات ساخت 2 سد آغاز شده است. وی همچنین افزود: این سدها برای کنترل آب باران و بالا بردن سطح آب زیرزمینی ساخته می شوند.

№№√ معاون والی فراه در عین حال گفت که به تمام مشکلات مردم این ولایت به موقع رسیدگی خواهد شد.

 

(2023 / 12 / 12 / 16   تاربخ تلویزیون باغی)

راپور 

در ولایت فراه، رییس وزارت قریه ها، بازسازی و انکشاف بازسازی 11 بند کوچک آبی را آغاز کرده است.

سرپرست وزارت قریه، بازسازی و انکشاف در مراسم افتتاحیه اعمار این بند ها گفت که این 11 بند کوچک با هزینه 34 میلیون افغانی از بودجه این وزارت در ولسوالی های مختلف این ولایت اعمار می شود.

از جمله عملیات ساخت 2 سد آغاز شده است. وی همچنین افزود: این سدها برای کنترل آب باران و بالا بردن سطح آب زیرزمینی ساخته می شوند.

خبرهای مرتبط به این:

19 بند آبی با هزینه 60 میلیون افغانی در هرات ساخته می شود

معاون والی فراه در عین حال گفت که به تمام مشکلات مردم این ولایت به موقع رسیدگی خواهد شد.

Leave a reply